Снайперский көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Снайперская

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Солтүстік көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Солтустик

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Станционный көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Станционная

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Степной көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Степная

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Суворов көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Суворова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Сулы көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Сулы

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Сұлтан Аманғосов көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Султана Амангосова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Сұлтанмахмұт Торайғыров көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Султанмахмута Торайгырова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Т.К.Жүргенов көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Т.К.Жургенова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Т.Н.Шевченко көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Т.Н.Шевченко

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Т.Рысқұлов көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Т.Рыскулова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Тамды көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Тамдинская

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Таразы Қаленқызы көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Таразы Каленкызы

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Тахауи Ахтанов көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Тахауи Ахтанова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ташкент көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Ташкентская

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Телефонный көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Телефонная

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Телжан Шонанұлы көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Телжана Шонанулы

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Тельман көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Тельмана

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Тимирязев көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Тимирязева

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Тобық Жармағамбетов көшесі (көше)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Улица Тобыка Жармагамбетова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: