Арғын Әшірбеков көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Аргын Аширбекова

Расположение:

Қызылорда қаласы

Арман Төлеубаев көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Арман Толеубаева

Расположение:

Қызылорда қаласы

Асқар Тоқмағамбетов көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Аскар Токмагамбетова

Расположение:

Қызылорда қаласы

Ата заң көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Ата зан

Расположение:

Қызылорда қаласы

Аттила көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Аттила

Расположение:

Қызылорда қаласы

Атырау көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Атырау

Расположение:

Қызылорда қаласы

Ахмеджан Нұрекеев көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Ахмеджан Нурекеева

Расположение:

Қызылорда қаласы

Ахмет Байтұрсынов көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Ахмет Байтурсынова

Расположение:

Қызылорда қаласы

Ахмет Жұбанов көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Ахмет Жубанова

Расположение:

Қызылорда қаласы

Әлмағамбет Ахметов көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Алмагамбет Ахметова

Расположение:

Қызылорда қаласы

Әбди Асаубаев көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Абди Асаубаева

Расположение:

Қызылорда қаласы

Әбдікәрім Ахметов көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Абдикарим Ахметова

Расположение:

Қызылорда қаласы

Әбділдә Тәжібаев көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Абдилда Тажибаева

Расположение:

Қызылорда қаласы

Әбдірашит Бердәулетов көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Абдирашит Бердаулетова

Расположение:

Қызылорда қаласы

Әбен Сүтемгенов көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Абен Сутемгенова

Расположение:

Қызылорда қаласы

Әбзали Егізбаев көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Абзали Егизбаева

Расположение:

Қызылорда қаласы

Әбсаттар Қарымсақов көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Абсаттар Карымсакова

Расположение:

Қызылорда қаласы

Әбу Құдабаев көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Абу Кудабаева

Расположение:

Қызылорда қаласы

Әбу Насыр әл-Фараби көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Абу Насыр ал-Фараби

Расположение:

Қызылорда қаласы

Әбу Насыр әл-Фараби -10 көшесі (улица)

Қызылорда облысы

Наименование на русском:

Улица Абу Насыр ал-Фараби -10

Расположение:

Қызылорда қаласы

x
Информация пользователей: