Шалғай Қарасу көшесінің бұрылысы (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

переулок улицы Дальний Карасу

Расположение:

Тараз қаласы

Шалғай Қарасу өткелі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

проезд Дальний Карасу

Расположение:

Тараз қаласы

Шалғай Қарасу тұйығы (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

тупик Дальний Карасу

Расположение:

Тараз қаласы

Сәмен Дәненұлы көшесі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

улица Самен Даненулы

Расположение:

Тараз қаласы

Сәмен Дәненұлы көшесінің бұрылысы (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

переулок улицы Самен Даненулы

Расположение:

Тараз қаласы

Сырым Датов көшесі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

улица Сырыма Датова

Расположение:

Тараз қаласы

Сырым Датов көшесінің 1-бұрылысы (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

1 переулок улицы Сырыма Датова

Расположение:

Тараз қаласы

Сырым Датов көшесінің 2- бұрылысы (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

2 переулок улицы Сырыма Датова

Расположение:

Тараз қаласы

Дачный көшесі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

улица Дачная

Расположение:

Тараз қаласы

Дачный өткелі көшесі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

улица проезд Дачной

Расположение:

Тараз қаласы

Декабристер көшесі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

улица Декабристов

Расположение:

Тараз қаласы

Есен Демесінов көшесі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

улица Есена Демесинова

Расположение:

Тараз қаласы

Мұса Жалил көшесі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

улица Мусы Жалила

Расположение:

Тараз қаласы

Мұса Жалил көшесінің бұрылысы (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

переулок улица Мусы Жалила

Расположение:

Тараз қаласы

Әліби Жангелдин көшесі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

улица Алиби Жангельдина

Расположение:

Тараз қаласы

Әліби Жангелдин көшесінің бұрылысы (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

переулок улица Алиби Жангелдина

Расположение:

Тараз қаласы

Ораз Жандосов көшесі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

улица Ораза Жандосова

Расположение:

Тараз қаласы

Ілияс Жансүгіров көшесі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

улица Илияса Жансугурова

Расположение:

Тараз қаласы

Жылысбаев көшесі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

улица Жылысбаева

Расположение:

Тараз қаласы

Феликс Дзерджинский көшесі (улица)

Жамбыл облысы,

Наименование на русском:

улица Феликса Дзерджинского

Расположение:

Тараз қаласы

x
Информация пользователей: