Жетіқайқы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жетыкайкы

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

К. Оңғалбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица К. Онгалбаев

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қара Жүсіп көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Кара Жусип

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Ә. Бүркітбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица А. Буркитбаев

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

С. Нуржанов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица С. Нуржанов

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Азаттық көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Азаттык

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Құлбаран батыр көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Кулбаран батыр

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Бозашы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Бозашы

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Бұқар жырау көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Букар жырау

Орналасу орны:

Бәйтерек шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қазбек би көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Казбек би

Орналасу орны:

Бәйтерек шағын ауданы көше атауларының тізімі

Айтеке би көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Айтеке би

Орналасу орны:

Бәйтерек шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қ. Сыдыков көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица К. Сыдыков

Орналасу орны:

Бәйтерек шағын ауданы көше атауларының тізімі

А. Орынбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица А. Орынбаев

Орналасу орны:

Бәйтерек шағын ауданы көше атауларының тізімі

С. Шалабаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица С. Шалабаев

Орналасу орны:

Бәйтерек шағын ауданы көше атауларының тізімі

Жұмағали Қалдығараев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жумагали Калдыгараев

Орналасу орны:

Арай шағын ауданы көше атауларының тізімі

Отырар көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Отырар

Орналасу орны:

Арай шағын ауданы көше атауларының тізімі

И. Жанболатова көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица И.Жанболатова

Орналасу орны:

Арай шағын ауданы көше атауларының тізімі

Жібек жолы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жибек Жолы

Орналасу орны:

Арай шағын ауданы көше атауларының тізімі

Шотан батыр көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Шотан Батыр

Орналасу орны:

Арай шағын ауданы көше атауларының тізімі

Н. Жантөрин көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Н. Жанторин

Орналасу орны:

Арай шағын ауданы көше атауларының тізімі

x
Пайдаланушылардың ақпараты: