Жеңіс көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Женисс

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Л. Пастера көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Л. Пастера

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Орақты батыр көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Оракты батыра

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Қобызшы Молықбай көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Кобызшы Молыкбая

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Қ. Мұқашев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица К. Мукашева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Толғанбай ақын көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Толганбай акын

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

К. Тоқаев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица К. Токаева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

М. Сеңгірбаев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица М. Сенгирбаева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Б. Сырттанов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Б. Сырттанова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Ғ. Халитов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Г. Халитова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Бейбітшілік көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Бейбитшилик

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

У. Шондыбаев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Уаис Шондыбаева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Қ. Жапсарбаев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица К. Жапсарбаева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Костенко көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Костенко

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Менделеев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Менделеева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Крылов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Крылова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Парковский көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Парковского

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Попов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Попова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Жасталап көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Жасталап

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Виноградов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Виноградова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: