Ақтөбе тұйық көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Переулок Актобе

Ақтұма көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Актума

Ақшағыл көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Акшагыл

Ақши көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Акши

Ақшоқы көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Акшокы

Ақын Сара көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Акын Сара

Ақындар көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Акындар

Алакөл көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алакол

Алатау көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алатау

Алғабас көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алгабас

Алдабергенов Н. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алдабергенов Н.

Алданская көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алданская

Алдар Көсе көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алдар Косе

Александров А. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Александров А.

Алексеев Ф. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алексеев Ф.

Алмалы көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алмалы

Алмалы тұйық көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Переулок Алмалы

Алмалық көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алмалык

Алматау көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алматау

Алматы көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алматы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: