Мендулла Губайдуллин көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Мендулла Губайдуллин

Расположение:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Қалидолла Нұрғалиев көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Калидолла Нұргалиев

Расположение:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Орынбай Бердығожин көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Орынбай Бердыгожин

Расположение:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Дмитрий Клинчев көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Дмитрий Клинчев

Расположение:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Бисекенов Мейрамғали көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Бисекенов Мейрамгали

Расположение:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Бегеніш Абылханов көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Бегениш Абилханов

Расположение:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Бітім Қыдырбаев көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Битим Кыдырбаев

Расположение:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Дүйсенбай Бисекенов көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Дуйсенбай Бисекенов

Расположение:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Қонай Батыр көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Конай Батыр

Расположение:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Ысқақов Сағынтай көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Ыскаков Сагынтай

Расположение:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Сәтібай Қылышбай көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Сатибай Кылышбай

Расположение:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Сарбөпеев Қуанғали көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Сарбопеев Куангали

Расположение:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

А. Байтұрсынов көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица А. Байтурсынов

Расположение:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

М. Шоқай көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица М. Шокай

Расположение:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

М. Жұмабаев көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица М. Жумабаев

Расположение:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Ақтау көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Актау

Расположение:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Ж. Аймауытов көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Ж. Аймауытов

Расположение:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

М. Дулатов көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица М. Дулатов

Расположение:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Н. И. Андрусов көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица Н. И.Андрусов

Расположение:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қ. Шәкәрім көшесі (улица)

Маңғыстау облысы

Наименование на русском:

улица К. Шакарим

Расположение:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

x
Информация пользователей: