Ақтау көшесi (улица)

Наименование на русском:

улица Актау

Нарын көшесi (улица)

Наименование на русском:

улица Нарын

Шұғыла көшесi (улица)

Наименование на русском:

улица Шугыла

Шыңғыстау көшесi (улица)

Наименование на русском:

улица Шынгыстау

Көктал көшесi (улица)

Наименование на русском:

улица Коктал

Аққорған көшесi (улица)

Наименование на русском:

улица Аккорган

Жаңақоныс көшесi (улица)

Наименование на русском:

улица Жанаконыс

Алмалық көшесі (улица)

Наименование на русском:

улица Алмалык

Нұра қысқа көшесi (улица)

Наименование на русском:

переулок Нура

Жұмбақтас қысқа көшесi (улица)

Наименование на русском:

переулок Жумбактас

Шымбұлақ қысқа көшесi (улица)

Наименование на русском:

переулок Шымбулак

Көктөбе қысқа көшесi (улица)

Наименование на русском:

переулок Коктобе

Келешек қысқа көшесi (улица)

Наименование на русском:

переулок Келешек

Береке қысқа көшесi (улица)

Наименование на русском:

переулок Береке

Талас қысқа көшесi (улица)

Наименование на русском:

переулок Талас

Тайтөбе қысқа көшесi (улица)

Наименование на русском:

переулок Тайтобе

Жаркөл қысқа көшесi (улица)

Наименование на русском:

переулок Жарколь

Бидайық қысқа көшесi (улица)

Наименование на русском:

переулок Бидайык

Аққайың қысқа көшесi (улица)

Наименование на русском:

переулок Аккайын

Қызылсу көшесі (улица)

Наименование на русском:

улица Кызылсу

x
Информация пользователей: