Ақтөбе қаласы (город)

Ақтөбе облысы

Наименование на русском:

Город Актобе

Благодар ауылдық округі (район)

Ақтөбе облысы

Наименование на русском:

Благодарный сельский округ

Қарғалы ауылдық округі (район)

Ақтөбе облысы

Наименование на русском:

Каргалинский сельский округ

Қурайлы ауылдық округі (район)

Ақтөбе облысы

Наименование на русском:

Курайлинский сельский округ

Ақтөбе облысы (область)

Наименование на русском:

Актюбинская область

Астана қаласы (область)

Наименование на русском:

город Астана

Алматы облысы (область)

Наименование на русском:

Алматинская область

Алматы қаласы (область)

Наименование на русском:

город Алматы

Атырау облысы (область)

Наименование на русском:

Атырауская область

Батыс Қазақстан облысы (область)

Наименование на русском:

Западно-Казахстанская область

Жамбыл облысы (область)

Наименование на русском:

Жамбылская область

Қарағанды облысы (область)

Наименование на русском:

Карагандинская область

Қостанай облысы (область)

Наименование на русском:

Костанайская область

Қызылорда облысы (область)

Наименование на русском:

Кызылординская область

Ақмола облысы (область)

Наименование на русском:

Акмолинская область

Оңтүстік Қазақстан облысы (область)

Наименование на русском:

Южно-Казахстанская область

Маңғыстау облысы (область)

Наименование на русском:

Мангистауская область

Павлодар облысы (область)

Наименование на русском:

Павлодарская область

Солтүстік Қазақстан облысы (область)

Наименование на русском:

Северо-Казахстанская область

Шығыс Қазақстан облысы (область)

x
Информация пользователей: