Академик К. Скрябин бульвары (бульвар)

Астана қаласы

Орысша атауы:

бульвар имени академика К. Скрябина

x




Пайдаланушылардың ақпараты: