Қазығұрт топонимдері

  • Автор:Б.Т.Тасполатов
  • Кітап туралы мәлімет:
    «Қазығұрт топонимдері» Монография. – Шымкент: «Әлем» баспаханасы, 2016 ж., –168 бет. ISBN 978-9965-876-21-9

Монография белгілі бір шектеулі аймақ (регион) топонимиясын зерттеуге арналған. Аймақтық топонимиялық жүйені қалыптастыратын факторлар физикалық, географиялық, этномәдени, тарихи – хронология-лық, экстралингвистикалық факторлар қазақ топонимиясының жаңа, тың бағыттағы зерттеуге жол ашады.

Монография жоғары оқу орындарында арнайы оқытылатын лексикология, этнолингвистика, когнитивтік лингвистика, этнология, ономастика, топонимика пәндері бойынша оқулықтар мен оқу құралдарын жазуда, теориялық курстар мен арнайы семинарларда пайдалануға, сондай-ақ лексикографиялық тәжірибеде қолдануға болады.

Пікірлер (0)


    Пікірлер жоқ

Сондай-ақ, оқи отырыңыз

Қазақстанның 70 тарихи орны

автор: Е.Тілешов, С.Итеғұлова, А.Қадырхан

Қазақстан республикасы әкімшілік–аумақтық бірліктер атаулары

автор: Т.Жанұзақов, Қ.Қ. Рысберген, Н.Б. Оңғарбаева, А.Д.Серікбаева, Н.Т.Барменова

Араб текті қазақ есімдері

автор: Н. Д. Оңдасынов