Қазақстан физика-географиялық нысан атауларының тізімдемесі


«Латын қарпі негізінде Қазақстан физика-географиялық нысандары атауларын стандарттау және бірізділендіру» жобасы бойынша Қазақстанның барлық облыстағы физика-географиялық нысандар атауларды стандарттаудың және бірізділендіру жұмыстары атқарылды. Топонимдерді басқа жазу жүйесінде берудің Ұлттық стандарттау ережесінің негізіне кірмек. Биылғы жылы физика-географиялық нысандар атауларды латын қарпінде жазылып, жүйелендіру Қазақстанның 14 облыстарына қатысты жүргізілді. Қазақстан Республикасы Мәдениет комитеті жариялаған Қазақстан физика-географиялық нысандары атауларын латын қарпі негізінде стандарттау және бірізділендіру жоба аясында латын қарпінде берілген атаулар тізімі atau.kz сайтында жарияланып отыр. Ұлттық стандарттау Қазақстанның физика-географиялық нысан атаулары бойынша Қаулылар мен «Қазақстан географиялық атауларының латынграфикалы әліпби негізінде жазылу ережелері» негізінде жазылады.

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
1 Айрықтау тау
2 Ақбас тау
3 Ақжол тау
4 Аққутау тау
5 Ақмая тау
6 Ақмыш өзен
7 Ақпан тау
8 Ақсеңгiр тау
9 Ақсұртау тау
10 Ақтас өзен
11 Ақтау тау
12 Ақшумақ тау
13 Алааторпа тау
14 Аша өзен
15 Ащыағар өзен
16 Ащықара тұзды өзен
17 Ащысай өзен
18 Белес тау
19 Бесшоқы тау
20 Боқты тау
21 Бүршiк тау
22 Бұрма тау
23 Дала тау
24 Данышпан тау
25 Домалақ тау
26 Елiктау тау
27 Емдiқорған тау
28 Жайранты тау
29 Жақсы Қарасай өзен
30 Жалған тау
31 Жалғызеспе тау
32 Жалпақ тау
33 Жаман Айрықты тау
34 Жаман Қарасай өзен
35 Жаңаәулие тау
36 Жаңылған тау
37 Жапырақты тау
38 Жаршоқы тау
39 Жылшы тау
40 Кiшi Қарашық тау
41 Көгал тау
42 Көксепкен тау
43 Көктөрткiл тау
44 Көлбай тау
45 Күш тау
46 Күшiк Құмыра тау
47 Қамысты тау
48 Қапан тау
49 Қарадиiрмен тау
50 Қаражар өзен
51 Қаракөл көл
52 Қарақын тау
53 Қарамая тау
54 Қарамая ащы-тұзды көл
55 Қарасазшоқы тау
56 Қарасай тау
57 Қарашоқы тау
58 Қарашық тау
59 Қарашық ащы-тұзды көл
60 Қиятау тау
61 Қожаахмет тау
62 Қожақорған тау
63 Қолбас Мүйiсi тау
64 Қонақбай тау
65 Қоныс өзен
66 Қоскөл көл
67 Қостөрткiл тау
68 Қошақ тау
69 Қошқарата көл
70 Құздақары көл
71 Құлаат тау
72 Құмақапа өзен
73 Құмтөбе тау
74 Құмшоқы тау
75 Құнанбай тау
76 Қызылбас тау
77 Қызылкүп тау
78 Қызылсу тау
79 Қырықбасан тау
80 Қытайайрықты тау
81 Манашы тұзды өзен
82 Мырзатай тау
83 Найза тау
84 Оқпан тау
85 Ортатөбе тау
86 Сазды тау
87 Сарыбұлақ Мүйiсi тау
88 Сарытұмсық тау
89 Сарышоқы тау
90 Сахар тау
91 Соқыр тау
92 Солтүстiк Бесшоқы тау
93 Сүйе тау
94 Сүрiншектен тау
95 Сұлтанапа тау
96 Сұлутөрткiл тау
97 Сұрат тау
98 Тасойық тау
99 Тоқсанбай тау
100 Тоңаша тау
101 Төбеқұдық тау
102 Төрткiл тау
103 Түлкiлi Төрткiл тау
104 Тұзбайыр тау
105 Тынымбай тау
106 Үрмелi тау
107 Үшауыз тау
108 Үшқозы тау
109 Ұрыжол тау
110 Шерқала тау
111 Шоқырақтау тау
112 Шомпы тау
113 Шөлтау тау
114 Шынжыр тау


Иманбердиева С.Қ.

С.Сейфуллин ат. Қазақ агротехникалық университетінің профессоры,

филология ғылымдарының докторы


Бекенова Г.Ш.

Еуразия гуманитарлық институттың профессоры,

филология ғылымдарының кандидаты

Пікірлер (0)


    Пікірлер жоқ

Сондай-ақ, оқи отырыңыз