Талдықорған қаласының облыстық зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернат (орта арнаулы оқу орындары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Областная специальная школа-интернат для детей с нарушениями интеллекта города Талдыкорган

Сарқан қаласының облыстық зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернат/ (орта арнаулы оқу орындары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Областная специальная школа-интернат для детей с нарушениями интеллекта города Саркан

Жаркент қаласының облыстық зерде бұзылыстары бар жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған арнайы мектеп-интернат (орта арнаулы оқу орындары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Областная специальная школа - интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с нарушениями интеллекта г. Жаркент

Экономика-заң колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Экономико-юридический колледж

Медициналық колледж (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Медицинский колледж

Қазтұтынуодағының Сауда-экономикалық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Торгово-экономический колледж Казпотребсоюза

«Қаржы академиясы» Ақмола қаржы-экономикалық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

«Финансовая академия» Акмолинский финансово-экономический колледж

Политехникалық колледж (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Политехнический колледж

Көлік және коммуникациялар колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж Транспорта и коммуникаций

Экономика, технология және тағам өндірісін стандарттау колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж Экономики, технологии и стандартизации пищевых производств

Қазақ гуманитарлық заң университетінің колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Гуманитарно-юридический колледж при КазГЮУ

Қазақ заң колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахский юридический колледж

Гуманитарлық колледж (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Гуманитарный колледж

М. Тынышбаев атындағы көлік және коммуникациялар академиясының Ақмола колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Акмолинский колледж академии транспорта и коммуникации имени М. Тынышбаева

Басқару колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж Управления

«Асу» гуманитарлық-техникалық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Гуманитарно-технический колледж «Асу»

Д.А. Қонаев атындағы университеттің Астана қаласындағы колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж университета имени Д.А. Кунаева в городе Астана

Астана гуманитарлық құрылыс колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Астанинский гуманитарно-строительный колледж

«Лингва» шет тілдер колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

«Лингва» колледж иностранных языков

Медициналық-техникалық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Медицинский -технический колледж

x
Пайдаланушылардың ақпараты: