Ақтөбе гуманитарлық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский гуманитарный колледж

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе медициналық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский медицинский колледж

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе байланыс және электротехника колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский колледж связи и электротехники

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе политехникалық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский политехнический колледж

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе көлік, коммуникация және жаңа технология колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский колледж транспорта, коммуникаций и новых технологий

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе кооперативтік колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский кооперативный колледж

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе көлік және коммуникациялар колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский колледж транспорта и коммуникации

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе ауылшаруашылық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский сельскохозяйственный колледж

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе қаржы-экономика колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский финансово-экономический колледж

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе техникалық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский технический колледж

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

«Рауан» колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Колледж «Рауан»

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің көпсалалы колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский колледж при университете им. К.Жубанова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университеті колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Колледж при Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Батыс Қазақстан гуманитарлық заң колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Западно-Казахстанский гуманитарный юридический колледж

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе мұнай және газ колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский колледж нефти и газа

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Экономикалық-құқық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Экономико-правовой колледж

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе сәулет-құрылыс колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский архитектурно-строительный колледж

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский колледж им. С.Баишева

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе гуманитарлық-техникалық әмбебап мультипрофильдік колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский гуманитарно-технический мультипрофильный колледж

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Ақтөбе құрылыс-монтаж колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский строительно-монтажный колледж

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: