«Даналық» колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж «Даналық»

Астана көпсалалы гуманитарлық-техникалық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Астанинский многопрофильный гуманитарно-технический колледж

«Тұран» колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж «Туран»

Инновациялық технологиялар колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж Инновационных технологий

Экономика және қаржы колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж экономики и финансов

Астана техника-экономикалық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Астанинский технико-экономический колледж

Қазақ технология және бизнес университетінің колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж Казахского университета технологии и бизнеса

Еуразия гуманитарлық институтының колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж Евразийского гуманитарного института

Менеджмент және бизнес колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж Менеджмента и бизнеса

Көпсалалы индустриалды-экономикалық колледж (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Многопрофильный индустриально-экономический колледж

Құрылыс-техникалық колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Строительно-технический колледж

Қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж общественного питания и сервиса

Технологиялық колледж (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Технологический колледж

Техникалық колледж (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Технический колледж

Энергетика және байланыс колледжі (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Колледж Энергетики и связи

Кәсіптік-техникалық колледж (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Профессионально-технический колледж

Көпбейімді колледж (орта арнаулы оқу орындары)

Орысша атауы:

Многопрофильный колледж

Атырау облыстық тарихи - өлкетану мұражайы (орта арнаулы оқу орындары)

Атырау облысы

Орысша атауы:

Атырауский областной Краеведческий музей

Облыстық Шаймардан Сариев атындағы көркем сурет және қолданбалы сәндік өнер музейі (орта арнаулы оқу орындары)

Атырау облысы

Орысша атауы:

Областной музей художественного и декоративно - прикладного искусства им. Шаймардана Сариева

Сарайшық музейі (орта арнаулы оқу орындары)

Атырау облысы

Орысша атауы:

Музей Сарайшық

x
Пайдаланушылардың ақпараты: