Жарғайын негізгі мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Жаргаинская основная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Иван-Петровка негізгі мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Ивано-Петровская основная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Қарағай негізгі мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Карагайская основная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Қараағаш негізгі мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Карагашская осноная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Лузин негізгі мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Лузинская основная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Мектеп негізгі мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Мектепская основная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Новоузен негізгі мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Новоузенская основная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Покров негізгі мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Покровская основная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Тоңқошыр негізгі мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Тонкошуровская основная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Черунов негізгі мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Черуновская основная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Алқа бастауыш мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Алкинская начальная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Амангелді бастауыш мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Амангельдинская начальная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Бірлік бастауыш мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Бирликская начальная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Двинск бастауыш мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Двинская начальная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Еңбек бастауыш мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Енбекская начальная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Жекекөл бастауыш мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Жекекольская начальная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Қаратал бастауыш мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Каратальская начальная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Леонидов бастауыш мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Леонидовская начальная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Октябрь бастауыш мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Октябрьская начальная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

Оседлов бастауыш мектебі (орта білім беру ұйымдары)

Солтүстік Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Оседловская начальная школа

Орналасу орны:

Есіл ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: