Қапал ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Капал

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Қаракөз ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Каракоз

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Кеңқарын ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Кенкарын

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Кеңжыра ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Кенжыра

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Еңбек ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Енбек

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Тарас ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Тарас

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Сағабүйен ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Сагабуйен

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Қарашілік ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Карашилик

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Сағакүрес ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Сагакурес

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Қызылағаш ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Кызылагаш

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Заречное ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Заречное

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Қопалы ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Копалы

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Б. Сырттанов ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Б. Сырттанова

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Қопа ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Копа

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Суықсай ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Суыксай

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақтөбе ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Актобе

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ащыбұлақ ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Ащыбулак

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Баласаз ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Баласаз

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Матай ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Матай

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Құрақсу ауылы (ауыл)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

С. Кураксу

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: