Oномастическая электронная база

Популярные статьи

Читайте самые популярные статьи

Қазақстан физика-географиялық нысан атауларының тізімдемесі

«Латын қарпі негізінде Қазақстан физика-географиялық нысандары атауларын стандарттау және бірізділендіру» жобасы бойынша Қазақстанның барлық облыстағы физика-географиялық нысандар атауларды стандарттаудың және бірізділендіру жұмыстары атқарылды. Топонимдерді басқа жазу жүйесінде берудің Ұлттық стандарттау ережесінің негізіне кірмек. Биылғы жылы физика-географиялық нысандар атауларды латын қарпінде жазы

автор: Иманбердиева С.Қ, Бекенова Г.Ш

Қазақстан физика-географиялық нысандары атауларын латын қарпі негізінде стандарттау және бірізділендіру жөнінде

«Латын қарпі негізінде Қазақстан физика-географиялық нысандары атауларын стандарттау және бірізділендіру» жобасы бойынша Қазақстанның барлық облыстағы физика-географиялық нысандар атауларды стандарттаудың және бірізділендіру жұмыстары атқарылды. Топонимдерді басқа жазу жүйесінде берудің Ұлттық стандарттау ережесінің негізіне кірмек. Биылғы жылы физика-географиялық нысандар атауларды латын қарпінде жазы

автор: Иманбердиева С.Қ, Бекенова Г.Ш

Қазақ топонимдерінің латын қарпімен дұрыс берілуі

Мақалада қазақ онимдерінің латын қарпінде дұрыс берілу мәселесі қарастырылған. Онимдерді халықаралық қолданысқа икемдеп, географиялық атауларды карталарда, атластарда және халықаралық БАҚ-нда стандарттау проблемалары талданған. Қазіргі кезде латын қарпіне көшудің негізгі басымдықтары айқындалған. Топонимдерді бір тілден екінші тілге аудару мен жазуға байланысты ұсыныстар берілген. Тірек сөздер: топо

автор: Иманбердиева С.Қ, Бекенова Г.Ш