Ешкі өлмес тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Ешки Ольмес

Расположение:

Ескелді ауданы

Суық төбе тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Суык тобе

Расположение:

Ескелді ауданы

Лаба тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Лаба

Расположение:

Ескелді ауданы

Ешкіөлмес тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Ешкиолмес

Расположение:

Ескелді ауданы

Шыбынды тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Шыбынды

Расположение:

Ескелді ауданы

Ақбиік тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Акбиик

Расположение:

Ескелді ауданы

Көкбастау тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Кокбастау

Расположение:

Ескелді ауданы

Жоңғар Алатау тауының жалғасы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Продолжение горы Жонгар Алатау

Расположение:

Ескелді ауданы

Дегерес тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Дегерес

Расположение:

Ескелді ауданы

Үстірт (жота) Ақешкі (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Акешкинский горный хребет

Расположение:

Ескелді ауданы

Үстірт (жота) Ақын Сара (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Акын Саринский горный хребет

Расположение:

Ескелді ауданы

Көлденең тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Хребет Кольденен

Расположение:

Жамбыл ауданы

Қаратас тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Каратас

Расположение:

Жамбыл ауданы

Көктекше тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Коктекше

Расположение:

Жамбыл ауданы

Бесқоңыс тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Бесконыс

Расположение:

Жамбыл ауданы

Майтөбе тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Майтобе

Расположение:

Жамбыл ауданы

Тауке тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Тауке

Расположение:

Жамбыл ауданы

Шірікбай тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Ширикбай

Расположение:

Жамбыл ауданы

Ақжар тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Акжар

Расположение:

Жамбыл ауданы

Атабай тауы (горы)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Гора Атабай

Расположение:

Жамбыл ауданы

x
Информация пользователей: