Кенжекөл ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Кенжекольский сельский округ

Орналасу орны:

Павлодар қаласы

Сарықамыс ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Сарыкамысский сельский округ

Орналасу орны:

Екібастұз қаласы

Төрт-Құдық ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Торт-Кудукский сельский округ

Орналасу орны:

Екібастұз қаласы

Ақкөл ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Аккольский сельский округ

Орналасу орны:

Екібастұз қаласы

Құдайкөл ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Кудайкольский сельский округ

Орналасу орны:

Екібастұз қаласы

Қоянды ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Кояндинский сельский округ

Орналасу орны:

Екібастұз қаласы

Теміржол ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Железнодорожный сельский округ

Орналасу орны:

Екібастұз қаласы

Бәйет ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Байетский сельский округ

Орналасу орны:

Екібастұз қаласы

Екібастұз ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Экибастузский сельский округ

Орналасу орны:

Екібастұз қаласы

Қалқаман селолық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Калкаманский сельский округ

Орналасу орны:

Ақсу қаласы

Алғабас селолық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

село Алгабас

Орналасу орны:

Ақсу қаласы

Евгеньевка селолық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Евгеньевкий сельский округ

Орналасу орны:

Ақсу қаласы

Мәмәйіт Омаров атындағы селолық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Сельский округ имени Мамаита Омарова

Орналасу орны:

Ақсу қаласы

Қызылжар селолық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Кызылжарский сельский округ

Орналасу орны:

Ақсу қаласы

Достық селолық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Достыкский сельский округ

Орналасу орны:

Ақсу қаласы

Шолақсор ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Шолаксорский сельскоий округ

Орналасу орны:

Ақтоғай ауданы

Ақтоғай ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Актогайский сельский округ

Орналасу орны:

Ақтоғай ауданы

Әуелбек ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Ауельбекский сельский округ

Орналасу орны:

Ақтоғай ауданы

Жалаулы ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Жалаулинский сельский округ

Орналасу орны:

Ақтоғай ауданы

Жолболды ауылдық округі (ауылдық округ)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Жолболдинский сельский округ

Орналасу орны:

Ақтоғай ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты:

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20151012/phalcon.so' - /usr/lib/php/20151012/phalcon.so: undefined symbol: php_pdo_get_dbh_ce

$_GET = [
    'search' => '',
    'oblast' => '14',
    'raion' => '',
    'type' => '24',
];