Ақдала ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Акдала

Орналасу орны:

Арыс қаласы

Жиделі ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Жидели

Орналасу орны:

Арыс қаласы

Дермене ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Дермене

Орналасу орны:

Арыс қаласы

Байырқұм ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Байыркум

Орналасу орны:

Арыс қаласы

Монтайтас ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Монтайтас

Орналасу орны:

Арыс қаласы

Қожатоғай ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Кожатогай

Орналасу орны:

Арыс қаласы

Кентау қаласы Хантағы ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Кантаги г.Кентау

Орналасу орны:

Кентау қаласы

Кентау қаласы Қарнақ ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Карнак г.Кентау

Орналасу орны:

Кентау қаласы

Кентау қаласы Ащысай ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Ачисай г.Кентау

Орналасу орны:

Кентау қаласы

Кентау қаласы Байылдыр ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Баялдыр г.Кентау

Орналасу орны:

Кентау қаласы

Бабайқорған ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Бабайкорган

Орналасу орны:

Түркістан қаласы

Жүйнек ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Жуйнек

Орналасу орны:

Түркістан қаласы

Иасы ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Иасы

Орналасу орны:

Түркістан қаласы

Жаңа Иқан ауылдық (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Жана Икан

Орналасу орны:

Түркістан қаласы

Ескі Иқан ауылдық (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Ески Икан

Орналасу орны:

Түркістан қаласы

Сауран ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Сауран

Орналасу орны:

Түркістан қаласы

Оранғай ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Орангай

Орналасу орны:

Түркістан қаласы

Үшқайық ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Ушкайык

Орналасу орны:

Түркістан қаласы

Қарашық ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Карашык

Орналасу орны:

Түркістан қаласы

Шаға ауылдық округі (ауылдық округ)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Шага

Орналасу орны:

Түркістан қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: