Днепровская көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Днепровская

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Н.Добролюбов көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Н.Добролюбова

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Донская көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Донская

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Дорожная көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Дорожная

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Досов көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Досова

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

ДСУ-15 көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица ДСУ-15

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Е.Н.Әуелбеков көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Е.Н.Ауельбекова

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Елжас Бекенов көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Елжас Бекенова

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Еркеш Ибрагим көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Еркеш Ибрагима

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

С.Есенин көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица С.Есенина

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Есмағамбет Ысмаилов көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Есмагамбет Ысмаилова

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Жақан Сыздықов көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Жакан Сыздыкова

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Жамбыл Жабаев көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Жамбыл Жабаева

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Жаңа ауыл көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Жана ауыл

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Железнодорожная көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Железнодорожная

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Железняк көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Железняк

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Жеңіс көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Жениса

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Жұмабек Тәшенов көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Жумабек Ташенова

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Жұмағали Саин көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Жумагали Саина

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

Жұмбақтас көшесі (көше)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

улица Жумбактас

Орналасу орны:

Көкшетау қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: