Қостанай қаласы (қала)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

город Костанай

Арқалық қаласы (қала)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

город Аркалык

Лисаков қаласы (қала)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

город Лисаковск

Рудный қаласы (қала)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

город Рудный

1 Қостанай көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 1 Костанайская

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

1 май көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 1 мая

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

1 Речная көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 1 Речная

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

1 Рудненская көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 1 Рудненская

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

1 Цветочная көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 1 Цветочная

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

1 Челябинская көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 1 Челябинская

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

11 Солнечная көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 11 Солнечная

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

2 Қостанай көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 2 Костанайская

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

2 Речная көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 2 Речная

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

2 Рудненская көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 2 Рудненская

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

2 Совхозная көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 2 Совхозная

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

2 Центральная көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 2 Центральная

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

2 Челябинская көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 2 Челябинская

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

3 Қостанай көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 3 Костанайская

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

3 Станционная көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 3 Станционная

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

3 Центральная көшесі (көше)

Қостанай облысы ,

Орысша атауы:

улица 3 Центральная

Орналасу орны:

Қостанай қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты:

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20151012/phalcon.so' - /usr/lib/php/20151012/phalcon.so: undefined symbol: php_pdo_get_dbh_ce

$_GET = [
    'search' => '',
    'oblast' => '9',
    'type' => '',
];