'Ақсу қаласының Сарышығанақ орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Сарышығанақ ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Средняя школа села Сарышыганак Кызылжарского сельского округа города Аксу' – село Сарышыганак

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласының Дөнентаев атындағы орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Құркөл ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Средняя школа имени Донентаева' села Курколь сельского округа имени М.Омарова города Аксу – село Курколь

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласының негізгі мектебі' коммуналдык мемлекеттік мекемесі - Сольветка ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Основная школа села Сольветка Евгеньевского сельского округа города Аксу' - село Сольветка

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласының Ақжол орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі - Ақжол ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Средняя школа села Акжол Калкаманского сельского округа города Аксу' - село Акжол

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласының Парамоновка орта мектебі' коммуналдык мемлекеттік мекемесі жанындағы бастауыш мектебі' - Парамоновка ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Начальная школа при коммунальном государственном учреждении 'Средняя школа села Парамоновка города Аксу' - село Парамоновка

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Аксу қаласы Қ.Қамзин атындағы орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанындағы Ребровка бастауыш мектебі - Ребровка ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Начальная школа Ребровка при коммунальном государственном учреждении 'Средняя школа им.К.Камзина города Аксу' – село Ребровка

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласының Жамбыл орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанындағы Сырлықала бастауыш мектебі - Сырлықала ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Сырлыкалинская начальная школа при коммунальном государственном учреждении 'Жамбылская средняя школа города Аксу' - село Сырлыкала

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласы Сарышығанақ ауылының орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанындағы Суаткөл бастауыш мектебі – Суаткөл ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

'Начальная школа Суатколь при коммунальном государственном учреждении средней школы села Сарышыганак города Аксу' – село Суатколь

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

Ақсу қаласы Достык орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жанындағы Төртқұдық бастауыш мектебі – Төртқұдық ауылы достыөқ (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Начальная школа Торткудук при коммунальном государственном учреждении Достыкской средней школы города Аксу – село Торткудук

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласы Еңбек ауылының орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі - Еңбек ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Средняя школа села Енбек города Аксу' – село Енбек

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласы Қ.Қамзин атындағы орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Жолқұдық ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Средняя школа имени К.Камзина города Аксу' – село Жолкудык

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласы Достық орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Достық ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Достыкская средняя школа города Аксу' – село Достык

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласы Қызылжар ауылының орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі - Қызылжар ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Средняя школа села Кызылжар города Аксу' – село Кызылжар

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласы Қызылжар орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанындағы бастауыш мектебі – Барынтал ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Начальная школа при коммунальном государственном учреждении 'Средняя школа села Кызылжар города Аксу' – село Барынтал

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласы Еңбек ауылының орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанындағы Қазалы бастауыш мектебі – Қазалы ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Казалинская начальная школа при коммунальном государственном учреждении 'Средняя школа села Енбек города Аксу' – село Казалы

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақсу қаласы Сарышығанақ ауылының орта мектебі' коммуналдык мемлекеттік мекемесі жанындағы Сарышығанақ бастауыш мектебі – Жаңа шаруа ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы

Орысша атауы:

Начальная школа Сарышыганак при коммунальном государственном учреждении 'Средняя школа села Сарышыганак города Аксу' – село Жана шаруа

Орналасу орны:

Ақсу қаласының ауылдық аймағы

'Ақтоғай ауданының жалпы білім беретін Агрономия орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Андриановка ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная Агрономийская средняя школа Актогайского района» – село Андриановка

Орналасу орны:

Ақтоғай ауданы

'Ақтоғай ауданының жалпы білім беретін Еңбекші орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Барлыбай ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Общеобразовательная Енбекшинская средняя школа Актогайского района' – село Барлыбай

Орналасу орны:

Ақтоғай ауданы

'Ақтоғай ауданының Естай атындағы жалпы бiлiм беретiн орта мектебi' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Жолболды ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная средняя школа имени Естая Актогайского района» - село Жолболды

Орналасу орны:

Ақтоғай ауданы

' Ақтоғай ауданының Х.Шаяхметов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Шұға ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Общеобразовательная средняя школа имени Х.Шаяхметова Актогайского района' – село Шуга

Орналасу орны:

Ақтоғай ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: