'Ақтоғай ауданының Кубан бастауыш мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Қараой ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Кубанская начальная школа Актогайского района' – село Караой

Орналасу орны:

Ақтоғай ауданы

'Ақтоғай ауданының Жаңатап бастауыш мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Жаңатап ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Жанатапская начальная школа Актогайского района' – село Жанатап

Орналасу орны:

Ақтоғай ауданы

'Ақтоғай ауданының жалпы білім беретін Нығыман Алшынов атындағы Жалаулы орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Ивановка ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Жалаулинская общеобразовательная средняя школа имени Ныгымана Алшинова Актогайского района' – село Ивановка

Орналасу орны:

Ақтоғай ауданы

'Баянауыл ауданының №2 жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Баянауыл ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учереждение 'Баянаульская средняя общеобразовательная школа №2 Баянаульского района' – село Баянаул

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының Зейтін Ақышев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Баянауыл ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева Баянаульского района' – село Баянаул

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының Ш.Айманов атындағы жалпы орта білім беру мектеп - интернаты' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Баянауыл ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение Средняя общеобразовательная школа-интернат имени Ш.Айманова Баянаульского района – село Баянаул

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының №1 Майқайың жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Майқайын кенті (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Майкаинская средняя общеобразовательная школа №1 Баянаульского района' – поселок Майкаин

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының №2 Майқайың жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Майқайын кенті (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2 Баянаульского района'– поселок Майкаин

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының Е.Бекмаханов атындағы жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Ұзынбұлақ ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Средняя общеобразовательная школа им. Е. Бекмаханова Баянаульского района' – село Узынбулак

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының Ә. Марғұлан атындағы жалпы білім беретін орта мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Құндыкөл ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учереждение 'Средняя общеобразовательная школа имени А.Маргулана Баянаульского района' – село Кундыколь

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

' Баянауыл ауданының Егіндібұлақ жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекеме – Егіндібұлақ ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учереждение 'Егиндыбулакская средняя общеобразовательная школа Баянаульского района' – село Егиндыбулак

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының С.Торайғыров атындағы жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекттік мекемесі - С.Торайғыров ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Cредняя общеобразовательная школа имени С.Торайгырова Баянаульского района' – село С.Торайгырова

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының Ж.Аймауытов атындағы жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Жуантөбе ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Средняя общеобразовательная школа им.Ж.Аймаутова Баянаульского района' – село Жуантобе

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының Жайма жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Қаратомар ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Жайминская средняя общеобразовательная школа Баянаульского района' – село Каратомар

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының Ақсан жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Ақсан ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Аксанская средняя общеобразовательная школа Баянаульского района' – село Аксан

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының Шөптікөл жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекеме – Шөптікөл ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Шоптыкольская средняя общеобразовательная школа Баянаульского района' – село Шоптыколь

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының Б.Хайдаров атындағы жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Жаңатілек ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Общеобразовательная средняя школа имени Б.Хайдарова Баянаульского района' – село Жанатлек

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының Қ.Кемеңгеров атындағы жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Күркелі ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Средняя общеобразовательная школа им. К.Кеменгерова Баянаульского района' – село Куркели

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атындағы жалпы орта білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Жаңажол ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учереждения 'Средняя общеобразовательная школа им. Машхур Жусуп Копеева Баянаульского района – село Жанажол

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

'Баянауыл ауданының Лекер жалпы негізгі білім беру мектебі' коммуналдық мемлекеттік мекемесі – Лекер ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение 'Лекерская основная общеобразовательная школа Баянаульского района' – село Лекер

Орналасу орны:

Баянауыл ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: