Сынтас ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Сынтас

Орналасу орны:

Алғабас селолық округі

Көктас ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Коктас

Орналасу орны:

Алғабас селолық округі

Қарабай ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Карабай

Орналасу орны:

Алғабас селолық округі

Евгеньевка ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Евгеньевка

Орналасу орны:

Евгеньевка селолық округі

Үштерек ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

селоҮштерек

Орналасу орны:

Евгеньевка селолық округі

Сольветка ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Сольветка

Орналасу орны:

Евгеньевка селолық округі

Мәмәйіт Омаров ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село им. Мәмәйіт Омарова

Орналасу орны:

Мәмәйіт Омаров атындағы селолық округі

Путь – Ильича ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Путь – Ильича

Орналасу орны:

Мәмәйіт Омаров атындағы селолық округі

Құркөл ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Кургуль

Орналасу орны:

Мәмәйіт Омаров атындағы селолық округі

Енбек ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Енбек

Орналасу орны:

Мәмәйіт Омаров атындағы селолық округі

Дөнентаев ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Дөнентаева

Орналасу орны:

Мәмәйіт Омаров атындағы селолық округі

Сырлықала ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Сырлықала

Орналасу орны:

Мәмәйіт Омаров атындағы селолық округі

Көктерек ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Көктерек

Орналасу орны:

Мәмәйіт Омаров атындағы селолық округі

Қызылжар ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Қызылжар

Орналасу орны:

Қызылжар селолық округі

Сарышығанақ ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Сарышығанақ

Орналасу орны:

Қызылжар селолық округі

Бөріктал ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Бөріктал

Орналасу орны:

Қызылжар селолық округі

Суаткөл ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Суаткөл

Орналасу орны:

Қызылжар селолық округі

Жаңа-Шаруа ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Жаңа-Шаруа

Орналасу орны:

Қызылжар селолық округі

Парамоновка ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Парамоновка ауылы

Орналасу орны:

Достық селолық округі

Пограничник ауылы (ауыл)

Павлодар облысы,

Орысша атауы:

село Пограничник ауылы

Орналасу орны:

Достық селолық округі

x
Пайдаланушылардың ақпараты: