А. Фадеев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица А. Фадеева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

А. Невский көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица А. Невского

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

А. Жексембеков көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица А. Жексембекова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

А. Ружева көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица А. Ружевой

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

А. Розыбакиев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица А. Розыбакиева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

А. Шахворостов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица А. Шахворостова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

А. Чехов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица А. Чехова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

А. Радищев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица А. Радищева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

М. Әуезов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица М. Ауезова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

А. Әлімжанов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица А. Алимжанова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Н. Әмірғалиев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Н. Амиргалиева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Б. Ақылбеков көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Б. Акылбекова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Л. Асанова көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Л. Асановой

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Н. Алдабергенов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Н. Алдабергенова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

І. Айтықов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица И. Айтыкова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Балпық би көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Балпык би

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Біржан сал көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Биржан сал

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Қарқара көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Каркара

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Қ. Байсейітов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица К. Байсеитова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Қ. Байғожин көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица К. Байгожина

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: