Н. Островский көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Н. Островского

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Ғ. Орманов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Г. Орманова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

В. Панфилов көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица В. Панфилова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Тәуелсіздік көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Тәуелсіздік

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

М. Талқыбаев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица М. Талкыбаева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

М. Төлебаев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица М. Толебаева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

М. Тынышпаев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица М. Тынышпаева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

С. Тургенев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица С. Тургенева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Талдықорған көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Талдыкорган

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Э. Тельман көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Э. Телмана

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Алмалы көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Алмалы

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

В. Терешкова көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица В. Терешковой

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

К. Тимирязев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица К. Тимирязева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Л. Толстой көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Л. Толстого

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

П. Тольятти көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица П. Тольятти

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

М. Тухачевский көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица М. Тухачевского

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Е. Пугачев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Е. Пугачева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Д. Рақышев көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Д. Ракышева

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Т. Рүстембеков көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица Т. Рустембекова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

И. Репин көшесі (көше)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Улица И. Репина

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: