Дәулет көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Даулет

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Егінді көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Егинди

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Ер Төстік көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Ер Тостик

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Инабат көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Инабат

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Комсомольский көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Комсомольская

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Күмбезді көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Кумбезди

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Қамқоршы көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Камкоршы

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Құрылысшы көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Курылысшы

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

М.Әуезов көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица М.Ауезова

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Манас көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Манаса

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Мир көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Мира

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Молодежный көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Молодежная

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Нұрлы көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Нурлы

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Овражный көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Овражная

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Өркен көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Оркен

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Руханият көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Руханият

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Салауат көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Салауат

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Саяхат көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Саяхат

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Сәулет көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Саулет

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

Советский көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Советская

Орналасу орны:

Новый ауылдық округі

x




Пайдаланушылардың ақпараты: