Дарын көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Дарын

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Жасампаз көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Жасампаз

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Жусанды көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Жусанды

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Көкжелек көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Кокжелек

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Қазан көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Казан

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Мерейтой көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Мерейтой

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Орталық көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Орталык

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Өнеге көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Онеге

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Сазды көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Сазды

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Шағала көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Шагала

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Дарын көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Дарын

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Жасампаз көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Жасампаз

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Жусанды көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Жусанды

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Көкжелек көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Кокжелек

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Қазан көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Казан

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Мерейтой көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Мерейтой

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Орталық көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Орталык

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Өнеге көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Онеге

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Сазды көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Сазды

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

Шағала көшесі (көше)

Ақтөбе облысы, Сазды ауылдық округі

Орысша атауы:

Улица Шагала

Орналасу орны:

Сазды ауылдық округі

x
Пайдаланушылардың ақпараты: