Әйтиев Ә. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Айтиев А.

Әл-Фараби даңғылы (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Проспект Аль-Фараби

Әлмерек Абыз көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алмерек Абыз

Әлімжанов Ә. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алимжанов А.

Әлімқұлов Т. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алимкулов Т.

Әліұлы С. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Алиулы С.

Әнет баба көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Анет баба

Әубәкіров О. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Аубакиров О.

Әуезов М. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Ауэзов М.

Әуезов М. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Ауэзов М.

Әуезова Л. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Ауэзова Л.

Әулиеағаш көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Аулиеагаш

Әшекеев Б. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Ашекеев Б.

Әшімбаев С. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Ашимбаев С.

Әшімов Б. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Ашимов Б.

Бабаев Ю. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Бабаев Ю.

Бабыр З. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Бабыр З.

Багратион П. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Багратион П.

Бағаев Ұ. көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Багаев У.

Бағаналы көшесі (көше)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Улица Баганалы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: