Сортөбе ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№17Сортөбе орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Сортобе дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №17» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Бұлар батыр ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№19 Бұлар батыр атындағы орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Булар батыр дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №19 имени Булар батыра» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Қасық ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№23 Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Касык дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №23 имени Турара Рыскулова» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Степное ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№24 Степное орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Степное дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №24» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Арал ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№25 негізгі мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Арал дошкольный миницентр при КГУ «основная школа №25» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Жамбыл ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№26 Жамбыл Жабаев атындағы орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Жамбыл дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №26 имени Жамбыла Жабаева» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Бетқайнар ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№27 Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Беткайнар дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №27 имени Ыбырая Алтынсарина» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Жаңатұрмыс ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№29 орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Жанатурмыс дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №29» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Қақпатас ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№30 орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Какпатас дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №30» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Соғанды ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№33 Соғанды негізгі мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Соганды дошкольный миницентр при КГУ «основная школа №33» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Алға ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№34 Мәмбет Смағұлов атындағы орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Касык дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №34 имени Мамбета Смагулова» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Сұлутөр ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№38 Сұлутөр орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Сулутор дошкольный миницентр при КГУ « Сулуторская средняя школа №38» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Үлкен Сұлутөр ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№39 Үлкен Сұлутөр орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Улкен Сулутор дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №39 Үлкен Сулутор» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Көктөбе ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№40 Көктөбе негізгі мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Коктобе дошкольный миницентр при КГУ «основная школа №40 Коктобе» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Отар ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№41 Кенен Әзірбаев атындағы орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Отар дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №41 имени Кенена Азербаева» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Кенен ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№42 Екейбай Қашағанов атындағы орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Кенен дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №42 имени Екейбая Кашаганова» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Гвардейский кенті Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№43 Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Пгт Гвардейский дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №43 имени Бауыржана Момышулы» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Қордай ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№47 орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Кордай дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №47» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Сортөбе ауылы Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі «№48 орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Сортобе дошкольный миницентр при КГУ «средняя школа №48» отдела образования акимата Кордайского района

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

Қордай ауылы «Интенсив -білім» оқыту орталығы» жанындағы «Дана» шағын орталығы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Жамбыл облысы

Орысша атауы:

Село Кордай дошкольный миницентр «Дана» при центре обучения «Интенсив - білім»

Орналасу орны:

«Айлана Шуак»

x
Пайдаланушылардың ақпараты: