Абай атындағы орта мектеп /Аккөл ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Средняя школа им. Абая /село Акколь/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

С.Оразалин атындағы орта мектеп /Аралтоғай ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Средняя школа им. С.Оразалина /село Аралтогай/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Қарабұтақ орта мектебі /Қарабұтақ ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Карабутакская средняя школа /село Карабутак/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Белқопа орта мектебі /Белқопа ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Белкопинская средняя школа /село Белкопа/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Қызылжұлдыз орта мектебі /Аралтөбе ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Кызылжулдызская средняя школа /село Аралтобе/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Аққұм орта мектебі /Аққум ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Аккумская средняя школа /село Аккум/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Еңбекту орта мектебі /Көрпе ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Енбектуская средняя школа /село Корпе/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Милы орта мектебі /Милы ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Милинская средняя школа /село Милы/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Сейсекенов атындағы орта мектеп /Ұлғайсын ауылы / (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Средняя школа им. Сейсекенова /село Улгайсын/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Әйке орта мектебі /Әйке ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Айкенская средняя школа /село Айке/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Северный орта мектебі /Тереңсай ауылы / (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Северная средняя школа /село Теренсай/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Ақтасты орта мектебі /Ақтасты ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актастынская средняя школа /село Актасты/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Сұлукөл орта мектебі /Сұлукөл ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Сулукольская средняя школа /село Сулуколь/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Қарашатау орта мектебі /Құмқұдық ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Карашатауская средняя школа /село Кумкудык/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Талдысай орта мектебі /Талдысай ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Талдысайская средняя школа /село Талдысай/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Ярослав орта мектебі /Жамбыл ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Ярославская средняя школа /село Жамбыл/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Үшқатты орта мектебі /Үшқатты ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Ушкаттинская средняя школа /село Ушкатты/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Т.Шевченко атындағы орта мектеп /Қарабұтақ ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Средняя школа им. Шевченко /село Карабутак/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Комсомол орта мектебі /Комсомол ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Комсомольская средняя школа /село Комсомол/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

Т.Жүргенов атындағы орта мектеп /Комсомол ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Средняя школа им. Т.Жургенова /село Комсомол/

Орналасу орны:

Әйтеке би ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: