Байғанин орта мектебі /Жарлы ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Байганинская средняя школа /село Жарлы/

Орналасу орны:

Байғанин ауданы

Т.Айбергенов атындағы орта мектебі /Миялы ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Средняя школа имени Т.Айбергенова /село Миялы/

Орналасу орны:

Байғанин ауданы

Қ.Жазықов атындағы орта мектебі /Кемерши ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Средняя школа имени К.Жазыкова /село Кемерши/

Орналасу орны:

Байғанин ауданы

Жарқамыс орта мектебі /Жарқамыс ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Жаркамысская средняя школа /село Жаркамыс/

Орналасу орны:

Байғанин ауданы

С.Жиенбаев атындағы орта мектебі /Оймауыт ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Средняя школа имени С.Жиенбаева /село Оймауыт/

Орналасу орны:

Байғанин ауданы

№1 Қарауылкелді орта мектебі /Қарауылкелді ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Карауылкелдинская средняя школа №1

Орналасу орны:

Байғанин ауданы

Т.Жармағанбетов атындағы орта мектебі /Қарауылкелді ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Средняя школа имени Т.Жармаганбетова

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

№3 Қарауылкелді орта мектебі /Қарауылкелді ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Карауылкелдинская средняя школа №3

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

Қопа орта мектебі /Ебейті ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Копинская средняя школа /село Ебейти/

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

Матайқұм орта мектебі /Матайқұм ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Матайкумская средняя школа /село Матайкум/

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

А.С.Пушкин атындағы орта мектебі /Алтай батыр ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Средняя школа имени А.С.Пушкин /село Алтай батыра/

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

Сағыз орта мектебі /Ноғайты ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Сагызская средняя школа /село Ногайты/

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

Бұлақтыкөл орта мектебі /Бұлақтыкөл ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Булактыкольская средняя школа /село Булактыколь/

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

С.Ешбаев атындағы орта мектебі /Жаңатаң ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Средняя школа имени С.Ешбаева /село Жанатан/

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

Қаражар орта мектебі /Қаражар ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Каражарская средняя школа /село Каражар/

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

Қарабұлақ орта мектебі /Қораши ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Средняя школа Карабулак /село Кораши/

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

Көкбұлақ орта мектебі /Көкбұлақ ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Кокбулакская средняя школа /село Кокбулак/

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

Баршақұм орта мектебі /Баршақұм ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Баршакумская средняя школа /село Баршакум/

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

Қосарал негізгі мектебі /Қосарал ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Косаралская основная школа /село Косарал/

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

Ақтан жырау негізгі мектебі /Қопа ауылы/ (орта білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Основная школа имени Актан жырауа /село Копа/

Орналасу орны:

/село Карауылкелди/

x
Пайдаланушылардың ақпараты: