40 лет Победы көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица 40 Лет Победы

Расположение:

Новый ауылдық округі

А.Иманов көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица А.Иманова

Расположение:

Новый ауылдық округі

Абай көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Абая

Расположение:

Новый ауылдық округі

Алматы көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Алма-Атинская

Расположение:

Новый ауылдық округі

Ардагер көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Ардагер

Расположение:

Новый ауылдық округі

Базар жырау көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Базар Жырау

Расположение:

Новый ауылдық округі

Баубек Бұлқышев көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Баубека Булкышева

Расположение:

Новый ауылдық округі

Дәстүр көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Дастур

Расположение:

Новый ауылдық округі

Дәулет көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Даулет

Расположение:

Новый ауылдық округі

Егінді көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Егинди

Расположение:

Новый ауылдық округі

Ер Төстік көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Ер Тостик

Расположение:

Новый ауылдық округі

Инабат көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Инабат

Расположение:

Новый ауылдық округі

Комсомольский көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Комсомольская

Расположение:

Новый ауылдық округі

Күмбезді көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Кумбезди

Расположение:

Новый ауылдық округі

Қамқоршы көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Камкоршы

Расположение:

Новый ауылдық округі

Құрылысшы көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Курылысшы

Расположение:

Новый ауылдық округі

М.Әуезов көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица М.Ауезова

Расположение:

Новый ауылдық округі

Манас көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Манаса

Расположение:

Новый ауылдық округі

Мир көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Мира

Расположение:

Новый ауылдық округі

Молодежный көшесі (улица)

Ақтөбе облысы, Новый ауылдық округі

Наименование на русском:

Улица Молодежная

Расположение:

Новый ауылдық округі

x
Информация пользователей: