Тәуелсіздік көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица Тәуелсіздік

Расположение:

Талдықорған қаласы

М. Талқыбаев көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица М. Талкыбаева

Расположение:

Талдықорған қаласы

М. Төлебаев көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица М. Толебаева

Расположение:

Талдықорған қаласы

М. Тынышпаев көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица М. Тынышпаева

Расположение:

Талдықорған қаласы

С. Тургенев көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица С. Тургенева

Расположение:

Талдықорған қаласы

Талдықорған көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица Талдыкорган

Расположение:

Талдықорған қаласы

Э. Тельман көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица Э. Телмана

Расположение:

Талдықорған қаласы

Алмалы көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица Алмалы

Расположение:

Талдықорған қаласы

В. Терешкова көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица В. Терешковой

Расположение:

Талдықорған қаласы

К. Тимирязев көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица К. Тимирязева

Расположение:

Талдықорған қаласы

Л. Толстой көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица Л. Толстого

Расположение:

Талдықорған қаласы

П. Тольятти көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица П. Тольятти

Расположение:

Талдықорған қаласы

М. Тухачевский көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица М. Тухачевского

Расположение:

Талдықорған қаласы

Е. Пугачев көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица Е. Пугачева

Расположение:

Талдықорған қаласы

Д. Рақышев көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица Д. Ракышева

Расположение:

Талдықорған қаласы

Т. Рүстембеков көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица Т. Рустембекова

Расположение:

Талдықорған қаласы

И. Репин көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица И. Репина

Расположение:

Талдықорған қаласы

Бұлақты көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица Булакты

Расположение:

Талдықорған қаласы

Хан тәңірі көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица Хан тенгри

Расположение:

Талдықорған қаласы

С. Садықов көшесі (улица)

Алматы облысы,

Наименование на русском:

Улица С. Садыкова

Расположение:

Талдықорған қаласы

x
Информация пользователей: