Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Западно-Казахстанский медицинский университет им.М.Оспанова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Т.Бегелдинов атындағы Әуе-қорғаныс күштері әскери институты (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Военный институт Сил воздушной обороны им. Т.Бегельдинова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

«Алматы экономика және статистика академиясы» мекемесінің Ақтөбе қаласындағы өкілдігі (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Алматинский институт экономики и статистики

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Университет им.С.Баишева

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Казахско-русский международный университет

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Министрлігінің Ақтөбе заң институты (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский юридический институт Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты:

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20151012/imagick.so' - libMagickWand-6.Q16.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
    'search' => '',
    'oblast' => '1',
    'raion' => '',
    'type' => '17',
];