М.Әуезов Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Южно Казахстанский Государственный Университет имени М.Ауезова

Орналасу орны:

Шымкент қаласы

Шымкент университеті (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Университет Шымкент

Орналасу орны:

Шымкент қаласы

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтикалық академиясы (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая Академия

Орналасу орны:

Шымкент қаласы

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық институты (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Южно-Казахстанский Государственный Педагогический институт

Орналасу орны:

Шымкент қаласы

Қазақстан Халықтар Достығы университеті (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Казахстанский университет Дружбы Народов

Орналасу орны:

Шымкент қаласы

Оңтүстік Қазақстан Педагогикалық институт (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Южно-Казахстанский Педагогический Университет

Орналасу орны:

Шымкент қаласы

Мирас университеті (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Университет Мирас

Орналасу орны:

Шымкент қаласы

Шымкент университетінің Экономика институты (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Институт Экономики Шымкентского Университета

Орналасу орны:

Шымкент қаласы

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Региональный социально-инновационныйуниверситет

Орналасу орны:

Шымкент қаласы

Отырар институты (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Институт Отырар

Орналасу орны:

Шымкент қаласы

Халықаралық гуманитарлы-техникалық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Международный гуманитарно-технический университет

Орналасу орны:

Шымкент қаласы

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Кентау институт (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Кентауский институт Международного казахско-турецкого университета имени К.А.Яссави

Орналасу орны:

Кентау қаласы

Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті (жоғарғы оқу орындары)

Түркістан облысы

Орысша атауы:

Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави

Орналасу орны:

Түркістан қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты:

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20151012/phalcon.so' - /usr/lib/php/20151012/phalcon.so: undefined symbol: php_pdo_get_dbh_ce

$_GET = [
    'search' => '',
    'oblast' => '12',
    'type' => '17',
];