Қызылорда станциясы, Қызылорда қаласы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Станция Кызылорда, город Кызылорда

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Белкөл станциясы, Белкөл кенті (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Станция Белколь, пос.Белколь

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Қараөзек станциясы, Қараөзек ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Станция Караозек, село Караозек

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

№10 жол айрығы, Қараөзек ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Разъезд 10, село Караозек

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

№11 жол айрығы, Талсуат ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Разъезд 11, село Талсуат

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Бірқазан станциясы, Бірқазан ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Станция Бирказан, село Бирказан

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

№13 жол айрығы, Бірқазан ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Разъезд 13, село Бирказан

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

№14 жол айрығы, Бірқазан ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Разъезд 14, село Бирказан

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Көкжиде жол айрығы, Бірқазан ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Разъезд Кокжиде, село Бирказан

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Арал теңізі станциясы, Арал қаласы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Аральское море, город Аральск

Орналасу орны:

Арал ауданы

Сексеуіл станциясы, Сексеуіл кенті (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Сексеул, пос.Сексеул

Орналасу орны:

Арал ауданы

Күнту станциясы, Сексеуіл кенті (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Кунту, пос. Сексеул

Орналасу орны:

Арал ауданы

№83 Тербенбес жолайырығы, Сексеуіл кенті (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд 83 Тербенбес, пос. Сексеул

Орналасу орны:

Арал ауданы

Жалғыз ағым жолайырығы, Сексеуіл кенті (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд Жалгыз агым, пос. Сексеул

Орналасу орны:

Арал ауданы

Кұмсағыз жолайырығы, Сексеуіл кенті (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд Кумсагыз, пос. Сексеул

Орналасу орны:

Арал ауданы

Құрлық жолайырығы, Сексеуіл кенті (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд Курлык, пос. Сексеул

Орналасу орны:

Арал ауданы

Саршығанақ жолайырығы, Сексеуіл кенті (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд Сарышыганак, пос. Сексеул

Орналасу орны:

Арал ауданы

Бекбауыл станциясы, Бекбауыл ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Бекбаул, село Бекбаул

Орналасу орны:

Арал ауданы

Сапақ станциясы, Сапақ ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Сапак, село Сапак

Орналасу орны:

Арал ауданы

Тасбөгет жолайрығы, Сапақ ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд Тасбугет, село Сапак

Орналасу орны:

Арал ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: