Майқұдық автостансасы (автостанция)

Қарағанды облысы , Қарағанды қаласы

Орысша атауы:

Автостанция Майкудук

Орналасу орны:

Қарағанды қаласы

Сұрыптау автостансасы (автостанция)

Қарағанды облысы , Қарағанды қаласы

Орысша атауы:

Автостанция Сортировка

Орналасу орны:

Қарағанды қаласы

Оңтүстік-Шығыс автостансасы (автостанция)

Қарағанды облысы , Қарағанды қаласы

Орысша атауы:

Автостанция Юго-Восток

Орналасу орны:

Қарағанды қаласы

Пришахтинск автостансасы (автостанция)

Қарағанды облысы , Қарағанды қаласы

Орысша атауы:

Автостанция Пришахтинск

Орналасу орны:

Қарағанды қаласы

ҮҚК автостансасы (автостанция)

Қарағанды облысы , Қарағанды қаласы

Орысша атауы:

Автостанция ДСК

Орналасу орны:

Қарағанды қаласы

Автостанса (автостанция)

Қарағанды облысы , Балқаш қаласы

Орысша атауы:

Автостанция

Орналасу орны:

Балқаш қаласы

Жәйрем кенті автостансасы (автостанция)

Қарағанды облысы , Қаражал қаласы

Орысша атауы:

Автостанция поселка Жайрем

Орналасу орны:

Қаражал қаласы

Сәтбаев қаласының автостансасы (автостанция)

Қарағанды облысы , Сәтбаев қаласы

Орысша атауы:

Автостанция города Сатпаев

Орналасу орны:

Сәтбаев қаласы

«Сапар» Саран қаласының автостансасы (автостанция)

Қарағанды облысы ,

Орысша атауы:

«Сапар» автостанция города Сарани

Орналасу орны:

Саран қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: