Еуразия технологиялық университеті (ЕТУ) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Евразийский технологический университет (ЕТУ)

Орналасу орны:

им. Л.Б.Гончарова (КазАДА им.Л.Б.Гончарова)

Алматы экономика және статистика академиясы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Алматинская академия экономики и статистики

Орналасу орны:

им. Л.Б.Гончарова (КазАДА им.Л.Б.Гончарова)

«Қайнар» университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Университет «Кайнар»

Орналасу орны:

(АЭСА)

Қазақстан-Неміс университеті (КНУ) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахстанско-Немецкий университет (КНУ)

Орналасу орны:

(АЭСА)

Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахская академия труда и социальных отношений

Орналасу орны:

(АЭСА)

Каспий қоғамдық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Каспийский общественный университет

Орналасу орны:

(ҚЕжӘҚА)

«Нұр-Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак»

Орналасу орны:

(КҚУ)

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Международный университет информационных технологий (МУИТ)

Орналасу орны:

(КҚУ)

Санкт-Петербург кәсіподақтардың гуманитарлық университетінің Алматы филиалы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП)

Орналасу орны:

(ХАТУ)

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахстанский инженерно-технологический университет

Орналасу орны:

(ХАТУ)

«Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны (жоғарғы оқу орындары)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

РГП «Жетысуский государственный университет» имени И. Жансугурова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

«Ө. А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы облысы,

Орысша атауы:

Академия экономики и права имени У. А. Жолдасбекова

Орналасу орны:

Талдықорған қаласы

Қазақ гуманитарлық заң университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахский гуманитарно-юридический университет

Қазақ ұлттық өнер университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахский национальный университет искусства

Астана медицина университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Медицинский университет Астана

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина

Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстан филиалы (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахстанский филиал Московского государственного университета

«Тұран-Астана» университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Университет «Туран-Астана»

x
Пайдаланушылардың ақпараты: