Әбу Насыр әл-Фараби-5 көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абу Насыр ал-Фараби -5

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбу Насыр әл-Фараби-6 көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абу Насыр ал-Фараби -6

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбу Насыр әл-Фараби-7 көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абу Насыр ал-Фараби -7

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбу Насыр әл-Фараби-8 көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абу Насыр ал-Фараби -8

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбу Насыр әл-Фараби-9 көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абу Насыр ал-Фараби -9

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбубәкір Тыныбаев көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абубакир Тыныбаева

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбілхайыр хан көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абилхаир хана

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әділбай Дәуітбаев көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Адилбай Даутбаева

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әділбек Қайруллаев көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Адилбек Кайруллаева

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әжіақбар Оңжігітов көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Ажиакбар Онжигитов а

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әйтеке би көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Айтеке би

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әкірам Ыдырысов көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Акрам Идирисов а

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әли Мүсілімұлы көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Али Мусилимулы

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әлиакбар Пазылов көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Алиакбар Пазылова

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әлихан Бөкейхан көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Алихан Бокейхана

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әлия Молдағұлова көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Алия Молдагуловой

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әлкей Марғұлан көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Алкей Маргулана

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әлқуат Қайнарбаев көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Алкуат Кайнарбаева

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әлшекей күйші көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Алшекей куйши

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әлі Исаев көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Али Исаева

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: