М. Шоқай көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица М. Шокай

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

М. Жұмабаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица М. Жумабаев

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Ақтау көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Актау

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Ж. Аймауытов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Ж. Аймауытов

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

М. Дулатов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица М. Дулатов

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Н. И. Андрусов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Н. И.Андрусов

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қ. Шәкәрім көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица К. Шакарим

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Жетіқайқы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жетыкайкы

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

К. Оңғалбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица К. Онгалбаев

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қара Жүсіп көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Кара Жусип

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Ә. Бүркітбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица А. Буркитбаев

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

С. Нуржанов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица С. Нуржанов

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Азаттық көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Азаттык

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Құлбаран батыр көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Кулбаран батыр

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Бозашы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Бозашы

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Бұқар жырау көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Букар жырау

Орналасу орны:

Бәйтерек шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қазбек би көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Казбек би

Орналасу орны:

Бәйтерек шағын ауданы көше атауларының тізімі

Айтеке би көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Айтеке би

Орналасу орны:

Бәйтерек шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қ. Сыдыков көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица К. Сыдыков

Орналасу орны:

Бәйтерек шағын ауданы көше атауларының тізімі

А. Орынбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица А. Орынбаев

Орналасу орны:

Бәйтерек шағын ауданы көше атауларының тізімі

x
Пайдаланушылардың ақпараты: