Мендулла Губайдуллин көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Мендулла Губайдуллин

Орналасу орны:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Қалидолла Нұрғалиев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Калидолла Нұргалиев

Орналасу орны:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Орынбай Бердығожин көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Орынбай Бердыгожин

Орналасу орны:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Дмитрий Клинчев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Дмитрий Клинчев

Орналасу орны:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Бисекенов Мейрамғали көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Бисекенов Мейрамгали

Орналасу орны:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Бегеніш Абылханов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Бегениш Абилханов

Орналасу орны:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Бітім Қыдырбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Битим Кыдырбаев

Орналасу орны:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Дүйсенбай Бисекенов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Дуйсенбай Бисекенов

Орналасу орны:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Қонай Батыр көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Конай Батыр

Орналасу орны:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Ысқақов Сағынтай көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Ыскаков Сагынтай

Орналасу орны:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Сәтібай Қылышбай көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Сатибай Кылышбай

Орналасу орны:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

Сарбөпеев Қуанғали көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Сарбопеев Куангали

Орналасу орны:

Мұнайлы шағын ауданы көше атауларының тізмі

А. Байтұрсынов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица А. Байтурсынов

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

М. Шоқай көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица М. Шокай

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

М. Жұмабаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица М. Жумабаев

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Ақтау көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Актау

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Ж. Аймауытов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Ж. Аймауытов

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

М. Дулатов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица М. Дулатов

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Н. И. Андрусов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Н. И.Андрусов

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қ. Шәкәрім көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица К. Шакарим

Орналасу орны:

Астана шағын ауданы көше атауларының тізімі

x
Пайдаланушылардың ақпараты: