Маршал Әдіқалықов (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Маршал Адикалыков

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Түкібай Айдаров көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Түкибай Айдаров

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Мұхтар Әуезов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Мухтар Ауезов

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Смағұл Сейтқазиев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Смагул Сейтказиев

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Еділхан Таймасов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Едилхан Таймасов

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Басығара Тұрниязұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Басыгара Турниязулы

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Бауыржан Момышұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Бауыржан Момышулы

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Шоғыр Бөлтекұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Шогыр Болтекулы

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Омар Бисалиев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Омар Бисалиев

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Бөкен би көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Бокен би

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Жыңғылды көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жынгылды

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Көкесем көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Кокесем

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Саура көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Саура

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қараған Босаға көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Қараган Босага

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Исан Түбек көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Исан Тубек

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Шерқала көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Шеркала

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Отпан көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Отпан

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Даулеткерей көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Даулеткерей

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Бейбарыс Сұлтан көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Бейбарыс Султан

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Ер Бегей көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Ер Бегей

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

x
Пайдаланушылардың ақпараты: