Есір Айшуақұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Есір Айшуақулы

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Жалғас Айтенов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жалгас Айтенов

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Шоғы Батыр көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Шогы Батыр

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Өмірзақ Нұрбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Омирзак Нурбаев

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қиту Бекжанов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Киту Бекжанов

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Аль-Фараби көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Аль-Фараби

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Дінмұханбет Қонаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Динмуханбет Конаев

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Төлеп Жаңаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Толеп Жаңаев

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Нұрберген Тлеубергенов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Нурберген Тлеубергенов

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Жайлаубай Тлеуов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жайлаубай Тлеуов

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Жүсіп Баласұғын көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жусип Баласагун

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қорқыт ата көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Коркыт ата

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Мұстафа Өзітүрік көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Мустафа Озитурик

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Сәнжан Боранбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Санжан Боранбаев

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

46 көше (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица 46

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

47 көше (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица 47

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

48 көше (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица 48

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

49 көше (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица 49

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

50 көше (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица 50

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

51 көше (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица 51

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

x
Пайдаланушылардың ақпараты: