Мұрат Өскімбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Мурат Оскимбаев

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Тұрар Рысқұлов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Турар Рыскулов

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Ғани Мұратбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Гани Муратбаев

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Исатай Тайманов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Исатай Тайманов

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Сүгір Бегендікұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Сугир Бегендикулы

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Тынымбай Опиев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Тынымбай Опиев

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Куат Серікбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Куат Серикбаев

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Ондасын Отаралиев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица улица Ондасын Отаралиев

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Бактыбай Борсанов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Бактыбай Борсанов

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Бисалы Бабаханов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Бисалы Бабаханов

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Карабалин Караушан көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Карабалин Караушан

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Бәйімбет Қойлыбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Байимбет Койлыбаев

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Оразғали Онғарбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Оразгали Онгарбаев

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Жексенбай Исаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жексенбай Исаев

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Шам Қожбанов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Шам Кожбанов

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Шара Жиенқұлова көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Шара Жиенкулова

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Майлан Шолтаманұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Майлан Шолтаманулы

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Тастемір Шыршығұлұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Тастемир Шыршыгулулы

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Әділ Өтеғұлұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Адил Отегулулы

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

Жылгелді Теңізбайұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жылгелди Тенизбайулы

Орналасу орны:

Қызылсай ауылы көше атауларының тізімі

x
Пайдаланушылардың ақпараты: