Ер Шабай көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица улица Ер Шабай

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Қазақстан көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Казакстан

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Төле би көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Толе би

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Анес Айтниязов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Анес Айтниязов

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Дина Нұрпейсова көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Дина Нурпейсова

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Бақытжан Бисенғалиев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Бакытжан Бисенгалиев

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Мұса Төлеуұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Муса Толеуулы

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Өтебай Наятұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Отебай Наятулы

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Жұмекен Нәжімеденов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жумекен Нажимеденов

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Жайберген Бейнеубаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жайберген Бейнеубаев

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Әбіш Қожа көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Әбиш Кожа

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Жұбантұр Кұлжанов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

Улица Жубантур Кулжанов

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Нұржаубай Тәженов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Нуржаубай Таженов

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Отарбай Иманғазыұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Отарбай Имангазыулы

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Чәден Рахманұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Чаден Рахманулы

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Күләш Байсеитова көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Куляш Байсеитова

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Шәкен Айманов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Шакен Айманов

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Нұркен Әбдіров көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Нуркен Абдиров

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Нұрғиса Тілендиев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Нургиса Тілендиев

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Төлеген Тоқтаров көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Толеген Токтаров

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

x
Пайдаланушылардың ақпараты: