Төлеген Айбергенов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Толеген Айбергенов

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Мукан Төлебаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Мукан Толебаев

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Ғани Мұратбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Гани Муратбаев

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Мәлік Ғабдуллин көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Малик Габдуллин

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Сұлтанмахмұт Торайғыров көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Султанмахмут Торайгыров

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Ілияс Есенберлин көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Илияс Есенберлин

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Ахмет Жұбанов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Ахмет Жубанов

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Мендеш Сатыбалдиев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Мендеш Сатыбалдиев

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Рақымжан Қощқарбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Ракымжан Кошкарбаев

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Жұмағали Қалдығараев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жумагали Калдыгараев

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Достық Даңғылы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Достык Дангылы

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Мұрат Өскінбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Мурат Оскинбаев

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Мәди Бегенов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Мади Бегенов

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Досан Тәжиев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Досан Тажиев

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Қайып Қорабайұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Кайып Корабайулы

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Сүгір Бегендікұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Сугир Бегендикулы

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Сүйінғара Үргешбайұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Суингара Ургешбайулы

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Ақтан Керейұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Актан Керейулы

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Құлшар күйші көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Кулшар Куйши

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

Аралбай Оңғарбекұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Аралбай Онгарбекулы

Орналасу орны:

Теңге ауылы көше атауларының тізімі

x
Пайдаланушылардың ақпараты: