Сарат орта мектебінің жанындағы шағын орталық /Сарат ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр при Саратской средней школе /село Сарат/

Орналасу орны:

/село Тымабулак/

Жамбыл орта мектебінің жанындағы шағын орталық /Толыбай ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр при Жамбылской средней школе

Орналасу орны:

/село Тымабулак/

Талдық орта мектебінің жанындағы шағын орталық /Талдық ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр при Талдыкской средней школе

Орналасу орны:

/село Толыбай/

Абай орта мектебінің жанындағы шағын орталық /Аккөл ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр при средней школе им. Абая /село Акколь/

Орналасу орны:

/село Талдык/

Қарабұтақ орта мектебінің жанындағы «Балаби» шағын орталық /Қарабұтақ ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр «Балаби» при Карабутакской средней школе /село Карабутак/

Орналасу орны:

/село Талдык/

Белқопа орта мектебінің жанындағы «Балбөбек» шағын орталық /Белқопа ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр «Балбобек» при Белкопинской средней школе /село Белкопа/

Орналасу орны:

/село Талдык/

Қызылжұлдыз орта мектебінің жанындағы шағын орталық /Аралтөбе ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр при Кызылжулдызской средней школе

Орналасу орны:

/село Талдык/

Аққұм орта мектебінің жанындағы «Гүлдер» шағын орталық /Аққұм ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр «Гульдер» при Аккумской средней школе /село Аккум/

Орналасу орны:

/село Аралтобе/

Енбекту орта мектебінің жанындағы «Қызғалдақ» шағын орталық /Көрпе ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр «Кызгалдак» при Енбектуской средней школе /село Корпе/

Орналасу орны:

/село Аралтобе/

Милы орта мектебінің жанындағы шағын орталық /Милы ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр при Милинской средней школе /село Милы/

Орналасу орны:

/село Аралтобе/

Сейсекенов орта мектебінің жанындағы шағын орталық /Ұлғайсын ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр при средней школе им.Сейсекенова

Орналасу орны:

/село Аралтобе/

Әйке орта мектебінің жанындағы «Айналайын» шағын орталық /Әйке ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр «Айналайын» при Айкенской средней школе /село Айке/

Орналасу орны:

/село Улгайсын/

Северный орта мектебінің жанындағы шағын орталық /Тереңсай ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр при Северной средней школе

Орналасу орны:

/село Улгайсын/

Сұлұкөл орта мектебінің жанындағы шағын орталық /Сұлұкөл ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр при Сулукольской средней школе

Орналасу орны:

/село Теренсай/

Қарашатау орта мектебінің жанындағы шағын орталық /Құмқұдық ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр при Карашатауской средней школе

Орналасу орны:

/село Сулуколь/

Талдысай орта мектебінің жанындағы шағын орталық /Талдысай ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр при Талдысайской средней школе

Орналасу орны:

/село Қумкудык/

Шевченко орта мектебінің жанындағы «Қарлығаш» шағын орталық /Қарабұтақ ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр «Карлыгаш» при средней школе им. Шевченко /село Карабутак/

Орналасу орны:

/село Талдысай/

Үшқатты орта мектебінің жанындағы «Бөбек» шағын орталық /Үшқатты ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр «Бобек» при Ушкаттинской средней школе /село Ушкатты/

Орналасу орны:

/село Талдысай/

Мамыт орта мектебінің жанындағы «Шапағат» шағын орталық /Сарбұлақ ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр «Шапагат» при Мамытской средней школе

Орналасу орны:

/село Талдысай/

Жараткел орта мектебінің жанындағы «Балғыншақ» шағын орталық /Жарөткел ауылы/ (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Ақтөбе облысы

Орысша атауы:

Мини центр «Балгыншак» при Жараткольской средней школе /село Жароткель/

Орналасу орны:

/село Сарбулак/

x
Пайдаланушылардың ақпараты: